Základní registry

Základní registry veřejné správy jsou jedním z páteřních projektů e-governmentu u nás. Jedná se o čtyři registry (ROB = Registr obyvatel, ROS = Registr osob, RUIAN = Registr územní identifikace adres a nemovitostí, RPP= Registr práv a povinností), v nichž budou uložena veškerá základní data (takzvané referenční údaje), která veřejná správa potřebuje pro svou činnost. Jednak se konečně zkonsolidují data a jednak konečně přestane roztříštěnost a opustíme princip “každý si to stejně dělá jak chce a ono to pak nějak dopadne”.

Hlavním právním předpisem k základním registrům je Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech s jeho novelizacemi. V souvislosti se základními registry se však musely změnit i desítky dalších právních předpisů a to proto, aby úředníci dle svých rolí ve svých úředních činnostech vůbec měli k základním registrům přístup a zároveň aby bylo zabezpečeno, že uvidí jen ta data, na která mají nárok.

O základních registrech se nejvíce informací dozvíte na webových stránkách Správy základních registrů což je zvláštní úřad, který je zřízen v této věci a který je také jakýmsi středobodem vesmíru základních registrů vůbec.

 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera