Technologická centra

Koncepce řešení dlouhodobého ukládání dokumentů v souvislosti s budováním Technologických center krajů

Nastin koncepce ukladani dokumentu a spisoven v1_4.pdf, (608.06kB)
Naše iniciativa v rámci své výzkumné a analytické činnosti zpracovala nástin koncepce řešení a výkladu problematiky dlouhodobého ukládání dokumentů jako jedné ze zásadních aktivit v rámci budování Technologických center krajů. Dokument je určen nejen krajům a dodavatelům, ale je k dispozici i široké odborné veřejnosti. Tímto dokumentem doplňujeme dokumentaci k projektu Technologických center. Dokument je nezávislou studií, která nedoporučuje žádný konkrétní technický, hardwarový ani softwarový prostředek a ani konkrétního dodavatele. Abychom byli skutečně nezávislí, rozhodli jsme se v tomto dokumentu neprovádět analýzu trhu. Dokument byl zpracováván po dohodě s Ministerstvem vnitra a za konzultací s vybranými kraji.
  • Dne 25.3.2010 zveřejňujeme opravenou verzi 1.4, kde byly provedeny opravy zejména v číslování stran a odstraněny nesrovnalosti v obsahu. Za nedostatky předchozí verze se velice omlouváme a děkujeme za upozornění.
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera