Technologická centra

Nová stránka 1Naše iniciativa se dlouhodobě věnuje konzultacím v rámci projektů budování technologických center krajů a obcí. Jedná se o jeden z největších rámcových projektů e-governmentu u nás. Takové aktivity lze financovat pouze z prostředků Evropské unie, tyto projekty jsou financovány ze dvou výzev Integrovaného operačního programu (IOP). Na Výzvu 06 pro technologická centra obcí navazuje výzva 08 pro budování Technologických center krajů. Naše iniciativa je u tohoto projektu od samotného počátku. Naši odborníci byli jedni z těch, kteří připravovali koncepci výzev a aktivně se podílejí zejména na přípravě projektů technologických center krajů.

Technologické centrum krajů můžeme chápat jako soubor infrastruktury, systémů a návazných procesů, které by v rámci kraje měly zajistit skutečně efektivní rozvoj služeb moderní společnosti a rozvoj elektronizace úřadu a styku se zákazníky veřejné správy. Těmi zákazníky jsou pochopitelně především občané, ale v případě technologických center třeba i samotný krajský úřad, jím zřízené a řízené organizace a obce na území kraje.

Naše iniciativa se v oblasti technologických center věnuje především třem hlavním aktivitám:

  • Elektronická spisová služba (rozvoj a vývoj elektronických systémů spisové služby a úprava takzvaných agendových informačních systémů)
  • Dlouhodobé ukládání dokumentů (příprava a provoz úložišť v rámci TC kraje pro zaručené a důvěryhodné ukládání dokumentů úřední i neúřední povahy po velmi dlouhou dobu)
  • Vnitřní a vnější integrace úřadu (aktivity sjednocující efektivní procesní mapu úřadu a jeho agend a umožňující jednoznačnou identifikaci rolí v rámci veřejné správy i v návaznosti na základní registry)

Nastin koncepce ukladani dokumentu a spisoven v1_4.pdf, (608.06kB)
Naše iniciativa v rámci své výzkumné a analytické činnosti zpracovala nástin koncepce řešení a výkladu problematiky dlouhodobého ukládání dokumentů jako jedné ze zásadních aktivit v rámci budování Technologických center krajů. Dokument je určen nejen krajům a dodavatelům, ale je k dispozici i široké odborné veřejnosti. Tímto dokumentem doplňujeme dokumentaci k projektu Technologických center. Dokument je nezávislou studií, která nedoporučuje žádný konkrétní technický, hardwarový ani softwarový prostředek a ani konkrétního dodavatele. Abychom byli skutečně nezávislí, rozhodli jsme se v tomto dokumentu neprovádět analýzu trhu. Dokument byl zpracováván po dohodě s Ministerstvem vnitra a za konzultací s vybranými kraji.
  • Dne 25.3.2010 zveřejňujeme opravenou verzi 1.4, kde byly provedeny opravy zejména v číslování stran a odstraněny nesrovnalosti v obsahu. Za nedostatky předchozí verze se velice omlouváme a děkujeme za upozornění.
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera