Legislativa

Akcni plan CR OGP.pdf, (79.69kB)
Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) je mezinárodní iniciativa pro ztransparentnění a zefektivnění jak vládnutí, tak především dat a informací ve veřejné sektoru. Česká republika se v září loňského roku rozhodla k této iniciativě připojit na vládní úrovni, do značné míry díky nátlaku odborných organizací. Jako jednu z podmínek musí ČR zpracovat takzvaný akční plán. Na jeho přípravě se kromě veřejného sektoru podílely i neziskové organizae a odborná veřejnost a - byť poměrně krátká a ne moc efektivní - probíhala i veřejná diskuse ke vzneseným tématům. Akční plán ve verzi, v níž bude schvalován vládou máte nyní k dispozici a můžete si jej prostudovat.
Vecny zamer zakona o KB do MPR.pdf, (446.57kB)
Národní bezpečnostní úřad připravil v širokém okruhu odborné veřejnosti věcný záměr zcela nové komplexní normy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento dokument je nyní k dispozici i pro vás.
Analyza ZSPI s prilohami.zip, (1.96MB)
Vláda minulý týden projednala a vzala na vědomí materiál týkající se účinnosti a využitelnosti právní úpravy svobodného přístupu k informacím a souvisejících témat. O změnách v Zákoně o svobodném přístupu k informacím se hovoří zejména v posledních dvou letech. Ministerstvo vnitra vypracovalo se svými partnery poměrně rozsáhlou podkladovou analýzu, jejíž úplně znění máte k dispozici.
Novela zakona o archivnictvi a spis sluzbe MPR.ZIP, (171.35kB)
Omlouváme se těm, kterým původní verze dokumentu nešla otevřít. 29.8.2011 opravujeme dokument a přidáváme i úplné znění důvodové zprávy.

Ministerstvo vnitra připravuje novelu Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která nyní míří do takzvaného vnějšího připomínkového řízení. Tato novela podstatně mění podmínky spisové služby a archivnictví a rozhodně je vhodné, když se na tento - zatím spíše pracovní - návrh podíváte podrobněji. V archívu ZIP je navrhované znění zákona i pracovní verze důvodové zprávy.

(článek z 3.6.2009) Ministerstvo vnitra poskytlo první návrh funkčních požadavků Národního standardu, na jehož tvorbě se podílí i naše iniciativa.
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera