Akce a události

Naše iniciativa přistoupila k memorandu o standardizaci a sjednocování principů správy dokumentů

Dnešním dnem jsme přistoupili k memorandu Ministerstva vnitra v souvislosti s potřebou sjednocování postupů a principů při správě a dlouhodobém uchovávání digitálních dokumentů a informací.

Problematika správy dokumentů a informací, obsažených v informačních systémech veřejné správy je oblastí, která si zaslouží velkou pozornost, tím spíše, že fungování dnešní veřejné správy je do velké míry na elektronických systémech závislé. Moderní technologie postupují mílovými kroky, díky nim se daří mnohé postupy zjednodušovat a racionalizovat, na druhou stranu s sebou nese nová situace i nové výzvy. Nové způsoby vytváření, ukládání a distribuce dokumentů a informací by měly mít ve veřejné správě jasná a jednotná pravidla. Jen tak se docílí toho, že tyto dokumenty budou kvalitně a systematicky uchovány pro budoucnost.

 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera