Akce a události

Pořád se něco - někde - děje...

Včera se sešla poprvé širší pracovní skupina IRMS a Ministerstva vnitra za účasti všech přistoupivších subjektů k memorandu pro standardizaci a sjednocování správy dokumentů a informací. Kromě předem připraveného bodu, kterým byla diskuse k tvorbě překladu slovníku pojmů z oblasti správy dokumentů a informací, proběhla diskuse na zcela aktuální téma a tím je připravovaná novela Zákona o archivnictví.
Dnešním dnem jsme přistoupili k memorandu Ministerstva vnitra v souvislosti s potřebou sjednocování postupů a principů při správě a dlouhodobém uchovávání digitálních dokumentů a informací.

Problematika správy dokumentů a informací, obsažených v informačních systémech veřejné správy je oblastí, která si zaslouží velkou pozornost, tím spíše, že fungování dnešní veřejné správy je do velké míry na elektronických systémech závislé. Moderní technologie postupují mílovými kroky, díky nim se daří mnohé postupy zjednodušovat a racionalizovat, na druhou stranu s sebou nese nová situace i nové výzvy. Nové způsoby vytváření, ukládání a distribuce dokumentů a informací by měly mít ve veřejné správě jasná a jednotná pravidla. Jen tak se docílí toho, že tyto dokumenty budou kvalitně a systematicky uchovány pro budoucnost.

Již po jedenácté se odborná veřejnost sjede do Prahy a bude se konat konference INSPO 2011 se zaměřením na informační technologie pro zdravotně postižené. Letošní ročník se uskuteční dne 19.3.2011 v Praze, tradičně v Kongresovém centru Praha. Kromě mnoha jiných zajímavých přednášek a témat se budou prezentovat i novinky v oblasti přístupnosti a to nejen webů, ale třeba i dokumentů, či různých praktických aplikací.
Prezentace ČIMIB - Dagmar Hornychová.pps, (260kB)
Prezentace Dagmar Hornychové k vystoupení na konferenci ČIMIB 24.11.2010.
Prezentace ČIMIB - Michal Rada.pps, (61.5kB)
Prezentace Michala Rady pro dnešní konferenci Mobilní zařízení a bezpečnost firemních dat, kterou pořádá Český institut manažerů informační bezpečnosti.
cIMIB_pozvanka_Vkonf.pdf, (209.11kB)
Další tradiční akce - konference Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) se koná 24. listopadu 2010 v Praze. Tématem je tentokrát rozsáhlá oblast mobilní bezpečnosti, ale jistě bude diskutováno i mnoho dalších zajímavých věcí. Dovolujeme si vás jménem ČIMIB i jménem naší iniciativy srdečně pozvat.
Jako každý rok se i letos stala konference ISSS v Hradci Králové tím místem, kde se vyhlašovaly výsledky soutěže webových stránek měst a obcí - Zlatý erb 2010. Na slavnostním večeru se kromě ostatních cen (mimochodem nejlepší elektronickou službou je podle odborné poroty portál "Veřejné zakázky pod lupou" hlavního města Prahy, což popravdě řečeno při současných kauzách kolem tohoto úřadu má jistou trpkou pachuť a vzbuzuje drobný úsměv) také tradičně předávala ocenění za nejlepší bezbariérový web obce a města. V kategorii obcí toto ocenění získala obec Okříšky, v kategorii měst si pak cenu odneslo město Slaný. Ceny předal náměstek ministra vnitra Jaroslav Chýlek a vedoucí IIO Michal Rada. Kromě bodového hodnocení splnění požadovaných pravidel přístupnosti se hodnotila přístupnost také samotnými hendikepovanými. Hodnocení této kategorie se opět skvěle zhostilo Tyflocentrum Brno, doktorka Bubeníčková pak na setkání finalistů Zlatého erbu s novináři před slavnostním vyhlášením prezentovala řadu zajímavých informací z této problematiky. "Ukazuje se, že sami zrakově postižení mají jiná kritéria fyzické přístupnosti k informacím, která se až tak nekryjí s nasazováním pravidel přístupnosti a potvrzuje se tak, že cesta od konkrétního fixního naplňování pravidel směrem k obecnějším chápání potřeby přístupu k informacím je správná." řekl po předávání cen Michal Rada.
ISSS Prezentace Pristupnost mimo VS.pps, (149.5kB)
Konference ISSS 2010 se bude věnovat také informatizaci samospráv, od 16:05 se můžete těši na přednášku pana Michala Rady s názvem "Přístupnost webu za hranicemi povinnosti".
1  
2  
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera