Projekt rozvoje přístupnosti webů

Po několikaleté praxi s nasazováním pravidel přístupnosti webových stránek zejména u orgánů veřejné moci nastal čas zhodnotit praktické zkušenosti a zamyslet se nad dalším rozvojem přístupnosti. Z praxe vyvstalo několik zásadních otázek, na které je třeba hledat odpovědi a uvažovat o posunu některých pravidel k modernějším principům.

Proto se počátkem druhého pololetí roku 2009 spustil projekt Ministerstva vnitra, který řídil vedoucí IIO Michal Rada a jehož cílem bylo zanalyzovat reálné potřeby přístupnosti a stanovit nutné změny ve vnímání v této oblasti. Projekt má řadu různých výstupů, z nichž nejdůležitější je návrh na doplnění a změnu stávajícího metodického pokynu k Vyhlášce o přístupnosti; Analýza reálných potřeb a v neposlední řadě velmi obsáhlý Technický manuál pro přístupnost, který je stále aktualizován a doplňován.

Analyza potreb pristupnosti pro MV v3_0 strankovany.pdf, (440.66kB)
U příležitosti prezentace úplného znění analýzy, která byla vlastně jedním z pilotních dokumentů v našem projektu, zveřejňujeme plné znění analýzy i s drobnou opravou původní verze - tedy s řádně číslovanými stranami. V analýze se seznámíte se statistickými informacemi a zjistíte nejen jaké jsou aktuální problémy z oblasti přístupnosti webových stránek, ale také jak na přístupnost nahlížejí autoři webového obsahu, či co je pro samotné cílové uživatele asistivních technologií z přístupnosti nejdůležitější.
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera