Poslání a cíle

Naším cílem je poskytovat nejen laické, ale i odborné veřejnosti co nejširší odbornou platformu a podporu v souvislosti s elektronizací a efektivizací veřejné správy. Naše nezávislá a volná iniciativa sdružuje zejména odborníky z veřejné správy i komerčního sektoru. Jsme zde nejen proto, abychom informovali, ale abychom i pomáhali něco změnit.

Naše země se v této oblasti vyvíjí velice rychlým tempem a občas jako kdybychom zapomínali na toho nejdůležitějšího – na občana. Co on tomu říká, nebo spíš, co to jemu přinese? Na takové otázky hledejme společně odpověď a prosazujme zájmy občanů.

Běžný člověk se informatiky zdráhá, protože si upřímně řečeno nedokáže představit, co mu informační technologie mohou přinést a čím mu v jeho životě mohou být prospěšné. I na tyto otázky by naše iniciativa měla odpovědět a dělat informatice osvětu.

 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera