Články

Textova prezentace Zivot s digitalnimi dokumenty v2.pdf, (283.92kB)
Tento dokument obsahuje rozšířenou verzi prezentace "Život s digitálními dokumenty" z workshopu k e-governmentu konaném v Ostravě dne 9. listopadu 2011. Prezentaci přednesl Michal Rada, vedoucí Iniciativy informatiky pro občany a snaží se v ní o komplexní pohled na tuto problematiku, včetně zhodnocení současného stavu a náhledu do budoucnosti. Dokument je v textové podobě a je rozšířením grafické prezentace.
IIO doporuceni k digitalizaci obecne.pdf, (239.7kB)
Naše iniciativa chce přispět k posilování cílové metodiky nejen pro veřejný sektor v tématech, kterým se dlouhodobě věnujeme. K dispozici je první naše zpracované metodické doporučení.

Předmětem tohoto doporučení je seznámit cílovou skupinu s problematikou digitalizace dokumentu a hlavně doporučit vhodný postup zejména pro uživatele mimo veřejný sektor. Dále je vhodné seznámit veřejnost se souvisejícím metodickým pokynem Ministerstva vnitra ČR k této věci a poskytnout jeho obecný aplikační výklad zohledňující praxi. Metodické doporučení vysvětluje obvyklou laickou formou obsah souvisejícího metodického pokynu MV a udává i konkrétní příklady a zdůvodnění jednotlivých postupů.

Včera se sešla poprvé širší pracovní skupina IRMS a Ministerstva vnitra za účasti všech přistoupivších subjektů k memorandu pro standardizaci a sjednocování správy dokumentů a informací. Kromě předem připraveného bodu, kterým byla diskuse k tvorbě překladu slovníku pojmů z oblasti správy dokumentů a informací, proběhla diskuse na zcela aktuální téma a tím je připravovaná novela Zákona o archivnictví.
Novela zakona o archivnictvi a spis sluzbe MPR.ZIP, (171.35kB)
Omlouváme se těm, kterým původní verze dokumentu nešla otevřít. 29.8.2011 opravujeme dokument a přidáváme i úplné znění důvodové zprávy.

Ministerstvo vnitra připravuje novelu Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která nyní míří do takzvaného vnějšího připomínkového řízení. Tato novela podstatně mění podmínky spisové služby a archivnictví a rozhodně je vhodné, když se na tento - zatím spíše pracovní - návrh podíváte podrobněji. V archívu ZIP je navrhované znění zákona i pracovní verze důvodové zprávy.

Dnešním dnem jsme přistoupili k memorandu Ministerstva vnitra v souvislosti s potřebou sjednocování postupů a principů při správě a dlouhodobém uchovávání digitálních dokumentů a informací.

Problematika správy dokumentů a informací, obsažených v informačních systémech veřejné správy je oblastí, která si zaslouží velkou pozornost, tím spíše, že fungování dnešní veřejné správy je do velké míry na elektronických systémech závislé. Moderní technologie postupují mílovými kroky, díky nim se daří mnohé postupy zjednodušovat a racionalizovat, na druhou stranu s sebou nese nová situace i nové výzvy. Nové způsoby vytváření, ukládání a distribuce dokumentů a informací by měly mít ve veřejné správě jasná a jednotná pravidla. Jen tak se docílí toho, že tyto dokumenty budou kvalitně a systematicky uchovány pro budoucnost.

Český statistický úřad shromažďuje a postupně zpřístupňuje velice zajímavá statistická data týkající se obecně jak sektoru ICT, tak i jednotlivých oblastí informační společnosti. Na této stránce jsou k dispozici všechny důležité zdroje dat a dokonce i velmi pěkně zpracované publikace a brožurky, na některých jsme se svoji troškou podíleli i my v IIO.
IIO otazky k socialni karte v2 pro MPSV.pdf, (232.16kB)
MPSV připravuje zcela převratné řešení související nejen s identifikací klientů sociálního systému, ale také s výplatou a sledováním účelu sociálních dávek. Jmenuje se "Sociální karta" a jak už sám název napovídá, bude se jednat o elektronickou kartu (také s platebními funkcemi). Naše iniciativa po diskusích se zástupci ministerstva připravila soubor odborně-technických otázek týkajících se tohoto významného projektu. Naším cílem není dehonestovat celý projekt, ale naopak snažit se o to, aby pokud se bude zavádět, byl co nejúčelnější a samozřejmě také co nejtransparentnější. Z řady projektů českého e-governmentu víme, jak to dopadá, když se zcela zásadní otázky kladou až při realizaci. Tomu chceme předejít a možná se i pokusit hledat společně odpovědi. Tyto otázky jsme dnes elektronicky předali prvnímu náměstkovi Šiškovi a stejně jako otázky, i odpovědi na ně společně zveřejníme. Chceme širokou odbornou diskusi a toto je její začátek.
Posledni komentare
13.05.2011 14:08:59: Vynikající rozbor. Ano, takhle to vždycky bývá, někdo má výborný nápad na projekt, který zůčastněným...
13.05.2011 13:06:40: No jo, je videt, ze se do toho Michal oprel. Jen do nich. Spis je fakt fascinujici, ze to ministerst...
12.05.2011 10:19:06: Krásná práce, klobouk dolů, perfektně zpracovaná. Vystihuje otázky, které má každý z nás, koho se to...
Prezentace ISSS 2011 - poslední verze.pps, (103kB)
Jako každý rok i letos se v Hradci Králové koná konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Kromě spousty dalších zajímavých témat se bude hovořit i o problematice přístupnosti. Již tradičně je i samostatný pondělní odpolední blok věnovaný těmto problematikám. Nicméně protože přístupnost je jedním z důležitých aspektů ´pokračující elektronizace veřejné správy, je letos poprvé přednáška věnovaná přístupnosti také v hlavním bloku přednášek - letos nazvaném "Světlé zítřky". Prezentaci Michala Rady si můžete poslechnout na konferenci, ale samozřejmě je k dispozici i zde na webu.
Prezentace INSPO 2011 (úplná).pps, (253kB)
Dnes v Pražském Kongresovém centru probíhá tradiční konference INSPO 2011. Kromě jiných přednášek si účastníci vyslechnou i prezentaci Michala Rady k problematice přístupnosti dokumentů. A jak už to tak bývá, do určeného času se zdaleka nevejde vše tak podrobně, jak by si to tohle téma zasloužilo. Zde na webu tedy je k dispozici rozšířená prezentace, na konferenci bohužel nebude celá.
Posledni komentare
19.03.2011 08:36:31: Na konferenci urcite jdu.
Již po jedenácté se odborná veřejnost sjede do Prahy a bude se konat konference INSPO 2011 se zaměřením na informační technologie pro zdravotně postižené. Letošní ročník se uskuteční dne 19.3.2011 v Praze, tradičně v Kongresovém centru Praha. Kromě mnoha jiných zajímavých přednášek a témat se budou prezentovat i novinky v oblasti přístupnosti a to nejen webů, ale třeba i dokumentů, či různých praktických aplikací.
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera