Články

Začala fungovat pracovní skupina s kraji k datovým schránkám

Kraje jsou - stejně jako ústřední správní úřady a nebo třeba obce - jedněmi z nejdůležitějších partnerů v oblasti elektronizace veřejné správy. Ministerstvo vnitra ustanovilo pracovní skupinu k datovým schránkám, kde společně se zástupci Asociace krajů ČR společně definují některé problémy a snaží se hledat jejich řešení v této oblasti. Tato pracovní skupina se poprvé sešla v tomto týdnu a na více než dvouhodinovém jednání se skutečně intenzivně diskutovalo. "Kraje mají pochopitelně řadu otázek a my jsme tu od toho, abychom jim je zodpověděli a pomohli jim řešit jejich problémy" řekl k jednání této pracovní skupiny Michal Rada. Hovořilo se vlastně nejen o datových schránkách jako takových, ale rozvinula se i poměrně široká diskuse o takových souvisejících tématech, jako je spisová služba nebo pravost elektronických dokumentů. O těchto věcech se bude muset i nadále jednat, protože nelze odlišit pouze datové schránky a vyjmout je z celé té problematiky elektronizace dokumentů. Kraje potřebují, aby ministerstvo plnilo své metodické poslání, protože jsou to zase naopak kraje, ke kterým se obracejí obce, které tyto problémy řeší také. Je tedy třeba posílit naši vysvětlovací a řešitelskou roli a urychlit práce na tvorbě metodických podkladů.
Žádné komentáře
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera