Články

Proč je třeba hájit v elektronizaci zájmy občana?

Naše iniciativa - jak už sám název vypovídá - si klade za svoji cílovou skupinu především občana. Ale proč je právě občan tak důležitý v této věci? Jakou roli vlastně občan má a jaké jeho zájmy je třeba hájit?
Není to jednoduché. Veřejná správa je v mnoha oblastech považována za svět sám pro sebe. S vlastními pravidly, která jsou podle názoru některých určena spíš k tomu, aby občanům co nejvíce znepříjemňovala život. To sice pochopitelně není pravda, ale podle hesla „příklady táhnou“ se dá usuzovat lecjak.

Elektronizace – tedy modernizace a zrychlení veřejné správy – je velice potřebná a přínosná, zejména pro stát samotný. A kde je občan? – ptá se občan. A občanovi je třeba odpovědět. Odpověď se dá rozdělit do dvou základních tezí.

  1. Pokud bude veřejná správa uvnitř sama sebe pracovat rychle, přesně a efektivně, bude občan schopen rychleji vyřizovat své věci vůči veřejné moci.
  2. Až bude efektivně komunikovat veřejná správa, není nejmenší důvod, proč by s ní s využitím moderních komunikačních nástrojů nemohl komunikovat i občan.

Je ale pravdou, že co je dobré pro stát a jeho úřady, nemusí být vždy dobré pro občana. A zatímco existuje řada platforem, v nichž jsou zastoupeny orgány a organizace státu, práva a potřeby obyčejných lidí jakoby se stávaly jen jakousi traverzou, která celý proces údajně zatěžuje. S tím ale já osobně nemohu souhlasit. Vždyť jakákoliv veřejná správa je především službou pro občany – pro lidi. A jejich potřeby je třeba hájit.

Cokoliv co stát dělá, se musí dělat s vědomím, že jedním z uživatelů je občan. Naráží to pochopitelně na některé bariéry, jako je třeba informační gramotnost společnosti, ovšem i s tím by se měl moderní stát vypořádat. Občana ani tak moc nezajímá, jak sofistikovaný informační systém má ten který úředník. Občana především zajímá, zda s pomocí tohoto systému mu úředník bude schopen pomoci. To je jeho hlavní zájem. Jiné je to v případě, kdy se občanovi rovnou nabízí nějaká součinnost se státem a to především prostřednictvím internetu a jeho systémů. V takovém případě je především zapotřebí, aby informační systém, s jehož pomocí může občan COKOLIV vůči státu, byl jednoduchý a snadno použitelný. Občan nemá čas ani prostředky se neustále učit něco nového a neustále se seznamovat a zkoušet nové principy práce.

Je ale právě velice důležité, lidem umožňovat se státem a jeho orgány komunikovat rychle, efektivně a správně. A pokud se zachová jednoduchost systémů pro takovou komunikaci, najde se vždy skupina lidí, kteří tento prostředek budou používat. Budou-li takové projekty, jako jsou třeba datové schránky provedeny dobře, usnadní se komunikace lidmi se státem. Nebudou-li provedeny dobře, vzbudí to v lidech spíš nedůvěru a nezájem o další projekty elektronizace.

Žádné komentáře
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera