Tiskové výstupy

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ IIO z 8.8.2012: Chceme elektronické volby ale dobře připravené

Datum vydání: 8. srpna 2012
Druh tiskové informace: TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Vláda bude projednávat materiál Ministerstva vnitra k přípravě elektronických voleb v ČR. Naše iniciativa k tomu vydává následující tiskové prohlášení.

INICIATIVA INFORMATIKY PRO OBČANY

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

8. srpna 2012

Chceme elektronické volby ale dobře připravené

 

Praha, 8.8.2012: Elektronické volby jsou jistě jednou z alternativních cest v projektu modernizace veřejné správy. Je třeba přibližovat správu věcí veřejných lidem a elektronické volby jsou moderním nástrojem demokracie. Nicméně existuje zde pochopitelně řada rizik, která je třeba si otevřeně říci a otevřeně s nimi pracovat. Příprava elektronických voleb v prostředí naší republiky je poměrně pomalá a zdá se, že se na tento projekt e-governmentu neklade patřičný důraz. Je nutné vyvolat obecnou odbornou diskusi, a to nejen na vládní úrovni, ale především mezi odborníky. Bezhlavá implementace některého z navržených modelů elektronických voleb by byla neúčelná, zejména v situaci, kdy stále nejsou vydefinovány klíčové oblasti využívání služeb e-governmentu občany. Na druhou stranu, čekat na to, až vše ostatní z českého e-governmentu poběží bez problémů, by mohlo celý projekt přípravy elektronických voleb pohřbít. Naše iniciativa vítá zpracování materiálu “Informace o elektronickém způsobu hlasování”, který vypracovalo Ministerstvo vnitra k projednání vládou. Upozorňujeme na rizika spojená s nekoncepčním prosazováním jakéhokoliv modelu elektronizace voleb v ČR, byť se domníváme, že v horizontu několika let mají elektronické volby své místo i u nás. Naše iniciativa podporuje jakoukoliv rozumnou elektronizaci a rozvoj služeb pro občany a v této souvislosti navrhne doporučit kompromisní cestu, s jejíž pomocí by bylo možno za daleko výhodnějších finančních i technických podmínek vůbec vyzkoušet zájem a proveditelnost jakéhokoliv elektronického hlasování, např. při celostátním referendu, nebo při některém z referend regionálních. Tak by se daly vyzkoušet základní principy elektronického hlasování a vzhledem k naprosto neporovnatelné náročnosti celostátních voleb oproti referendu s otázkou a jasně definovanými dvěma odpověďmi, bychom si v praxi ověřili principy funkčnosti pilotních systémů a modelů v našem prostředí. Na elektronické volby, či elektronické hlasování v referendu v České republice se velice těšíme, doporučujeme ale postupné nasazování a hlavně poučení se z negativ ve světě a velmi důkladné zpracování samotné principielní architektury nástrojů pro podporu elektronických voleb. Přesto jsme velice rádi, že elektronizaci voleb se vláda věnuje a že celá aktivita nespí.

 

Toto je znění tiskové informace Iniciativy informatiky pro občany. Veškeré tiskové informace IIO naleznete na našich oficiálních WWW stránkách na adrese www.iio.cz. 

 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera