Tiskové výstupy

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ IIO z 4.5.2011: Prohlášení k upozornění MV na možnost ztráty finančních prostředků EU na projekty e-governmentu

Datum vydání: 4. května 2011
Druh tiskové informace: TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlášení naší iniciativy k hrozícímu zastavení projektů a ke ztrátě finančních prostředků na e-government z fondů Evropské unie

INICIATIVA INFORMATIKY PRO OBČANY

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

4. května 2011

Prohlášení k upozornění MV na možnost ztráty finančních prostředků EU na projekty e-governmentu

 

PRAHA, 4.5.2011: Jako poslední materiál předložil ministr vnitra Radek John před pár dny do vlády dokument 'Upozornění na riziko možnosti ztráty finančních prostředků EU určených na realizaci projektů, jejichž cílem je realizace vládní strategie Efektivní veřejná správa a přátelské služby'. To, že dokument byl velmi tendenční a spíše než aby ukázal reálný stav projektů měl být posledním Mementem Radka Johna ukazuje i fakt, že v dokumentu byly zmíněny desítky projektů jiných subjektů a z projektů Ministerstva vnitra nebyl zmíněn jako problematický ani jeden.

Přijde nám přinejmenším podivné, když podobný materiál předkládá ministr, jehož ministerstvo bylo před několika týdny hodnoceno Ministerstvem pro místní rozvoj jako nejhorší zprostředkovatelská instituce. Tehdy MMR konstatovalo v hodnocení souvisejícím s dlouhodobým neuspokojivým stavem projektů financovaných z integrovaného operačního programu a s riziky projektů IOP, že Ministerstvo vnitra selhalo prakticky ve všech hodnocených oblastech.

Nechceme hodnotit důvody, pro které ministr vnitra úmyslně zkreslil informace o projektech v již zmíněném materiálu předloženém do vlády, nicméně připojujeme se k výzvám jak ministerstva, tak i odborné veřejnosti: Skutečně jsou ohroženy jak finanční prostředky z Evropské unie, tak i samotná realizace významných projektů e-governmentu.

V současné době bychom od členů vlády a vedoucích dalších orgánů a institucí, kde se projekty v rámci e-governmentu (a to nejen ty financované z Integrovaného operačního programu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost) realizují, očekávali, že se pokusí o plnou realizaci těchto projektů a že se přestanou hledat důvody pro jejich jakoukoliv limitaci a naopak se budou snažit využít jedné z posledních příležitostí, jak projekty financovat pro nás velmi výhodným způsobem.

 

Toto je znění tiskové informace Iniciativy informatiky pro občany. Veškeré tiskové informace IIO naleznete na našich oficiálních WWW stránkách na adrese www.iio.cz. 

Žádné komentáře
 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera