Tiskové výstupy

TISKOVÁ ZPRÁVA IIO z 24.2.2010: S Ministerstvem vnitra otevíráme zcela novou oblast - přístupnost dokumentů

Datum vydání: 24. února 2010
Druh tiskové informace: TISKOVÁ ZPRÁVA
Iniciativa informatiky pro občany ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a pod osobní záštitou vedoucího IIO Michala Rady otevřela nový projekt týkající se přístupnosti dokumentů.

INICIATIVA INFORMATIKY PRO OBČANY

TISKOVÁ ZPRÁVA

24. února 2010

S Ministerstvem vnitra otevíráme zcela novou oblast - přístupnost dokumentů

 

PRAHA, 24.2.2010: Zatímco přístupnost webových stránek u organizací veřejné správy máme v naší republice poměrně dobře vyřešenu, stojíme na prahu zcela nové problematiky a to je přístupnost dokumentů. Tato problematika je velmi obsáhlá a složitá. V rámci Ministerstva vnitra byla zřízena pracovní skupina pro problematiku přístupnosti dokumentů pod vedením Michala Rady.

Cílem nově vzniklé Pracovní skupiny je zejména definovat potřeby nejen zdravotně postižených uživatelů na přístupnost obsahu dokumentů vytvářených veřejnou správou; zmapovat současné možnosti především zrakově postižených uživatelů při práci s elektronickými dokumenty v povinných formátech a připravit návrh opatření a zejména metodiky, díky které by úřady věděly, jak na to. V naší Pracovní skupině jsou jak zástupci Ministerstva vnitra, tak zástupci odborné veřejnosti z řad zrakově postižených, ale třeba také odborníci ze sektoru akademické půdy a vysokých škol a v neposlední řadě se na její práci aktivně podílejí také představitelé nositelů technologie a specifikací PDF.

Takto široké spektrum účastníků je klíčem k zajištění zcela konsensuálního řešení problémů s nepřístupnými dokumenty. Všichni členové této pracovní skupiny pracují na projektu dobrovolně. K problematice přístupnosti dokumentů bude v následujících měsících postupně vytvářen webový portál, který je zatím v pracovní verzi již zveřejněn na adrese www.pd.nolimit.cz

 

Toto je znění tiskové informace Iniciativy informatiky pro občany. Veškeré tiskové informace IIO naleznete na našich oficiálních WWW stránkách na adrese www.iio.cz. 

 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera